Графичен дизайн на фирмени знаци ( logo design )

 

Логото на Вашата фирма е важна част при презентацията на Вашата фирма, независимо дали се използва за изработката на големи рекламни материали, уеб сайт или най-проста визитка. Логото е облика на компанията Ви и е изключително важно изработката му да конкретизира дейността и резпознаваемоста на фирмата Ви между всички останали. Логото се използва през целия срок на действие на фирмата, затова първата му изработка е изключително важна.

Процесът на изготвяне на едно фирмено лого минава през различни фази:

 • Събиране на информация относно дейността на Вашата фирма
 • При необходимост промяна според визията на клиента
 • Създаване на вариации за печат и уеб


 

Визитни картички ( Business cards )

 

Визитката е една идеална презентация на всеки служител във вашата фирма пред вашите партньори и клиенти.

Процесът на разработка на една добра и запомняща се визитна картичка е:

 • Събиране на информация относно дейността на Вашата фирма
 • Събиране на информация за лицата за които се изработват визитките
 • При необходимост промяна според визията на клиента
 • Предпечатна подготовка

 

Рекламни материали

 

За да бъде пълен комплектът от услугите в сферата на графичния дизайн, 7Projects-Graphic Design Studio предлага още изработване на:

 • Плакати
 • Календари
 • Бланки
 • Флеари
 • Менюта
 • Табели
 • Покани